בית שאן

בית שאן

סיוע כספי לרכישת מערכת סינון למקוה חב"ד