IMG_20190521_143151

מטולה: 'מרכז מקוואות חב"ד' מול מנהרות הטרור

במסגרת סיורי הפיקוח ההלכתיים של 'מרכז מקוואות חב"ד' שע"י בית דין רבני חב"ד באה"ק, ביקרו רבני המרכז הגה"ח הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א, והגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א, יחד עם מנהל המרכז הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, במקווה חב"ד ביישוב מטולה, שבצפון הארץ. במהלך הסיור הראה לרבנים שליח הרבי ליישוב, הרב משה שי' ששונקין, את פתחי מנהרות הטרור של חיזבאללה, השוכנות לא רחוק ממקום המקווה.

המקווה ביישוב הינו פרטי של הבית חב"ד וממוקם בסמיכות לבית השליח, הרב משה שי' ששונקין. שלוחי חב"ד ביישוב דואגים להגביר את המודעות לענייני טהרת המשפחה ביישוב, ושומרים על קשר אישי וקרוב עם משתמשי המקווה.
רבני 'מרכז מקוואות חב"ד', הגה"ח הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א, חבר בית דין רבני חב"ד ורב קהילת הגבעה הצרפתית בירושלים, והגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א, חבר בית דין רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד ברחובות, יחד עם מנהל המרכז, הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג', שהצפינו עד מטולה לסקור את מקווה חב"ד ביישוב, בליווי הרב ששונקין, התרשמו מטיב המקווה ומההידורים הקיימים בו, כולל בניית אוצר תחתון. במהלך הסיור עלו הרבנים לגג המקווה על מנת לראות את אוצר מי הגשמים שעליו ואת כל מה שמסביבו. בשולי הביקור השקיפו הרבנים על פתחי מנהרות הטרור שנבנו על ידי החיזבאללה, השוכנות במרחק ראיה ממקום המקווה. הרבנים ציינו כי זכות טהרת המשפחה תעמוד לעם ישראל לשמירה והגנה מכל רע.
ביקור זה משקף את אופי פעילות 'מרכז מקוואות חב"ד', הדואג לכשרות מקוואות חב"ד מדרום ועד היישוב הצפוני ביותר בארץ.