הסיוע שלנו בתרומה שלכם!

כללי

קרית טבעון

סיוע כספי לשיפוץ מקוה חב"ד ורכישת מערכות חימום המקוה

כללי

בית שאן

סיוע כספי לרכישת מערכת סינון למקוה חב"ד