שותפים לדורות

תרום למקוואות חב"ד ועזור לבניית עתיד עם ישראל!

"וזכות מצוה גדולה זו (בנית מקוה) תעמוד לכל אחד ואחת שלוקחים חלק בזה להתברך מהשם יתברך בכל המצטרך בבני חיי מזוני רויחי".
– (הרבי אג"ק ח"ה עמ' ט)

הזדמנויות לתרומת הנצחה

(20,000-750,000 ש״ח)

  • שם המקווה
  • לובי המקווה
  • אות מייסד
  • אות שותף
  • חדר הכנה
  • בור טבילה
  • מערכת חימום
  • מערכת סינון
  • איבזור המקווה

תתאפשר הקדשת שמות בלוח תורמים שיוצג במקווה בתרומה החל מעל 5000 ש״ח
וכן שאל אותנו לגבי תרומה קבוצתית