IMG-20181121-WA0027

אור יהודה: רבני חב"ד ערכו סיור במקווה חב"ד הנבנה בעיר

במסגרת סיורי הפיקוח ההלכתיים של מרכז 'מקוואות חב"ד' שע"י בי"ד רבני חב"ד באה"ק ביקרו הגה"ח הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א, חבר בית דין רבני חב"ד ורב שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, ומנהל המרכז הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג', במקווה באור יהודה.

הביקור נערך בהזמנת שליח חב"ד באור יהודה, הרב מנחם מענדל שי' פרידמן. במתחם המקווה שעובר שיפוץ יסודי הולך ונבנה בתקופה האחרונה אגף חב"ד בסיוע עמותת אורם – מקוואות. מרכז 'מקוואות חב"ד' שומר על קשר רציף עם הקבלן והצוות המקצועי המתעסק בבניה, ומגיע לסיורים לעקוב אחר התקדמות הבניה.

בסיור הנוכחי סקרו ובדקו הרבנים את בור המקוה וכן את מאגר מי הגשמים שהתווסף לכל מתחם המקווה. המאגר מיועד לקליטת מי הגשמים ושמירתם עד לזמן החלפת מי אוצרות המקווה. רבני חב"ד התרשמו לטובה מאופי הבניה ומקצבה, וממשיכים ללוות את הפרויקט.