402A3077

ב"מרכז מקוואות חב"ד" נערכו לגלי הגשם

מומחי מרכז מקוואות חב"ד סיירו בשורת מקוואות ברחבי הארץ, לקראת מילוי מאגרי מי הגשמים בגלי הגשמים האחרונים * מדהים לגלות את היקף הפעילות ביום אחד: רעננה, קריית אונו, גני תקווה, בית שמש, קריית ים, חיפה, טבריה, ביתר עילית, גבעת זאב, בת ים, ואפילו קייב שבאוקראינה
גלי גשמים הם דבר טוב לא רק למשק המים ולחקלאות, אלא גם למקוואות. זו ההזדמנות להחליף את מאגרי מי הגשמים במים טריים, ובמקוואות חדשים או כאלה שעברו שיפוץ – למלא את המאגרים ולהכשיר את המקווה לשימוש.
לקראת כל גל גשמים כזה עוסקים מומחי "מרכז מקוואות חב"ד", שעל-יד בית דין רבני חב"ד באה"ק, בפעילות עניפה לבדיקת מאגרי מי הגשמים במקוואות חב"ד ברחבי הארץ, ובדיקת מערכת הולכת המים אליהם, כדי לוודא שהכול יהיה על הצד הטוב והמהודר ביותר מבחינה הלכתית.
כדי להתרשם מהיקף הפעילות, הנה לפניכם סיכום של יום אחד:
מומחי המרכז ביקרו ביום הזה בשני מקוואות ברעננה, בשני מקוואות בביתר עילית, במקווה בקריית אונו, במקווה בגני תקווה, ובמקווה בבית שמש.
במקביל טיפלו בסידור הגג ומאגר מי הגשמים במקווות בקרית ים ובכרמל בחיפה, בהכנות ליציקת המאגר בטבריה, בקידום גמר בנית המקווה המפואר בגבעת זאב, בתקלה במקווה בבת ים במערכת החימום ובחינת חלופות למקווה ללילה הקרוב, בהחלפת אוצר מי הגשמים במקווה בבית שמש, מול הגורמים העירונים.
ואפילו מחוץ לארץ פונים אל המרכז בבקשת הדרכה והוראות, כמו במקווה הנבנה עכשיו בעיר קייב שבאוקראינה, שאנשי המרכז נתבקשו לתת הכוונה בהכנות ליציקות ובניית התעלות.
"לקראת קליטת מי גשמים חדשים צריך לבדוק שהגג תקין והמאגר נקי ויבש, ושאין שום דבר שעלול לפגום בכשרות מי הגשמים", אומר הרב חיים אליהו גלוכובסקי. "בחלק מהמקומות מצאנו שהכול היה תקין, ובמקצת המקומות גילינו בעיות שדרשו תיקון, ושם המילוי נדחה עד לביצוע התיקונים, והמאגרים האלה ימולאו בע"ה בגל הגשמים הבא".