WhatsApp-Image-2020-12-03-at-11.17.42-AM-2

בנתיבות נחנך מקווה חב"ד המפואר בדרום

מקווה טהרה מפואר ומהודר בשיטת חב"ד נחנך בנתיבות, ונועד לשמש את כל האזור * המקווה הוקם ביוזמת שליח חב"ד הרב אברהם יפרח ובשיתוף עיריית נתיבות * 'מרכז מקוואות חב"ד' ליווה את כשרות המקווה והידורו מהמסד ועד הטפחות, וזיכה אותו בתעודת פיקוח הלכתית  * לכתבה המלאה

מקווה חדש נחנך השבוע בעיר נתיבות, על-פי תקנות אדמו"ר הרש"ב נ"ע, בשיטת 'בור על גבי בור'. בבניית מקווה הטהרה הושקעו משאבים רבים, ויוזם הפרויקט הוא הרב אברהם שי' יפרח, משליחי הרבי לנתיבות שמתמסר לנושא המקוואות בעיר. יצוין כי זה המקווה השני כשיטת חב"ד שנבנה בעיר.

המקווה, שהושקעה בו השקעה גדולה, כדי שיהיה ברוב פאר והדר, הוקם ע"י עיריית נתיבות והעומד בראשה מר יחיאל שי' זוהר, והוא נועד לשמש את האזור כולו.

בניית המקווה לוותה בפיקוח הדוק של 'מרכז מקוואות חב"ד' שע"י בי"ד רבני חב"ד. מומחי המרכז, ובראשם מנהל המרכז הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג', היו מעורבים מהמסד – לפני יציקות הבטון, ועד הטפחות – מילוי מי הגשמים וכל הכרוך בכך. כל זה נעשה בהידור רב, על פי הוראות רבותינו נשיאנו, ומתועד בתעודת פיקוח הלכתית שהפיק המרכז.

המקווה החדש נחנך ונפתח בנוכחות הרב ישר שי' אדרעי, השליח הראשי לנתיבות, ובעידודו של רב העיר הרב פנחס הכהן שליט"א. מבית חב"ד נתיבות נמסר כי פתיחתו של המקווה המפואר, בסמיכות לי"ט כסלו, מחזקת את הפצת המעיינות – מקוואות הטהרה ותוספת קדושה בישראל – חוצה, שבזכותה נזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.