‏‏PHOTO-2021-03-03-15-19-07.jpg(3) - עותק

הזוכה בדולר קיבל טלפון מ…בור המקווה

לאחר הקמפיין הארצי של מרכז מקוואות חב"ד, שעל יד בית דין רבני חב"ד, שנערך לפני כחודש, ובו תרמו יותר מאלפיים איש למען קידום הידורי הטהרה של מקוואות חב"ד ברחבי הארץ – נערכה בין התורמים ההגרלה על הדולר של הרבי, ובו זכה ר' יעקב גולדברג מראשון לציון.

הזוכה המאושר קיבל את הבשורה בטלפון היישר מהעשייה המבורכת של המרכז – מתוך בור הטבילה של מקווה חב"ד ביישוב נחליאל שבאזור בנימין, שבו הוחלפו מי הגשמים על ידי המרכז.

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי סגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד רחובות – לצד רב הישוב הרב אוריאל חוברה והשליח בישוב הרב אברהם כהן

בירך את הזוכה ואת כל התורמים שנוטלים חלק בטהרת ישראל.

החלפת מי הגשמים בנחליאל מצטרפת לתנופה גדולה לאחר הקמפיין, שאיפשר לערוך עשרות ביקורים במקוואות חב"ד ביישובי הארץ, לביסוס והרחבת הטהרה.