יד בנימין 01

יד בנימין: המקווה שופץ ונוסף בור חב"ד

במסגרת פעילות 'מרכז מקוואות חב"ד', שע"י בי"ד רבני חב"ד בארה"ק, בסיוע להקמת מקוואות חב"ד ברחבי הארץ, סיירו רבני ה'מרכז' הגה"ח הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א, חבר בי"ד רבני חב"ד ורב שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, והגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א, חבר בי"ד רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד ברחובות, יחד עם מנהל ה'מרכז' הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג', במקווה ביד בנימין, לסקור את הבור החדש שנבנה שם, לפי שיטת חב"ד.מועצה מקומית יד בנימין החליטה על שיפוץ והרחבת המקווה בישוב ועל הוספת בור חב"ד למקווה. הבור הוקם בעזרת ר' שמואל שי' לוין, אדריכל הפרויקט, שעורר את הנוגעים בדבר הצורך להוסיף ולהדר בבניית מקווה עם אוצר תחתון, כהוראות רבותינו נשיאנו.רבני 'מרכז מקוואות חב"ד', אשר ליוו את הפרויקט בכל שלביו, הגיעו לאחרונה לביקור בישוב על מנת לברך על המוגמר. הרבנים הגיעו למקום, בדקו את המקווה, ווידאו שהוא אכן כשר ומהודר לטבילה, על פי דקדוקי רבותינו נשיאנו. במהלך הסיור עלו הרבנים על גג מבנה המקווה על מנת לבחון את התעלות המובילות מהמאגר הקיים לבור החדש.