IMG_20190521_161834

יסוד המעלה: רבני חב"ד סיירו במקווה חב"ד

במסגרת סיורי הפיקוח ההלכתיים של 'מרכז מקוואות חב"ד' שע"י בית דין רבני חב"ד באה"ק, ביקרו רבני המרכז הגה"ח הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א, חבר בית דין רבני חב"ד ורב שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, והגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א, חבר בית דין רבני חב"ד באה"ק ורב קהילת חב"ד ברחובות, יחד עם מנהל המרכז הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג', במקווה חב"ד ביישוב יסוד המעלה, שבעמק החולה.  
מקווה חב"ד ביישוב נבנה לפני למעלה מעשר שנים, כחלק מפרויקט של משרד השיכון שבנה עשרות מקוואות ברחבי הארץ, ובהם מעל עשרה מקוואות חב"ד.
רבני 'מרכז מקוואות חב"ד' שהגיעו לבחון את כשרות המקווה, יחד עם רבה של יסוד המעלה ושליח הרבי ליישוב, הרב יעקב שי' רייצס, התרשמו ממבנה המקווה וסיכמו על פעילות מעשית לקראת החלפת מי גשמים באוצרות כבר בשבועות הקרובים.
הרב רייצס שוחח עם הרבנים אודות הפעילות ביישוב ובקיבוץ הסמוך אליו, שם נמצאים יהודים המתחזקים בקיום התורה והמצוות ובשמירת טהרת המשפחה. "מחובתנו לדאוג גם לכשרות המקווה בתכלית ההידור, וגם להנגשתו לקהל הרחב ולהתעוררות אצל כמה שיותר יהודים על חשיבות הלכות טהרת המשפחה", מסכם אחד הרבנים.