גילת 5

לקראת פתיחת המקוה במושב גילת: הרבנים בדקו את אגף מקוה חב"ד

במסגרת פעילות 'מרכז מקוואות חב"ד', שע"י בי"ד רבני חב"ד בארה"ק, בסיוע להקמת מקוואות חב"ד ברחבי הארץ ביקרו רבני ה'מרכז' הגה"ח הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א, חבר בי"ד רבני חב"ד ורב שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, והגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א, חבר בי"ד רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד ברחובות, יחד עם מנהל ה'מרכז' הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג', במושב גילת שבצפון הנגב לבחון את מקווה חב"ד החדש שנבנה בו.

במושב גילת שבצפון הנגב הוחלט לפני כשנה על ידי המועצה האזורית והמועצה הדתית לערוך שיפוץ במקווה של המושב. שליח הרבי למושב, הרב ליאור שי' עבאדה, התגייס לסייע למלאכת השיפוץ ועורר על הצורך להוסיף אגף למקווה שיכלול בור ואוצר על פי שיטת חב"ד. ההצעה לבניית מקווה חב"ד התקבלה בחום על ידי ראש המועצה האזורית  מר שי חג'ג', ראש המועצה הדתית מר שמעון שדה, הרב האזורי הרה"ג חיים בוקובזה שליט"א, וכן על ידי ועד המושב.

'מרכז מקוואות חב"ד' כתב את תוכניות הפרויקט, וכן ליווה את תהליך הבניה והשיפוץ.

במהלך השיפוץ נוסף גם מאגר מי גשמים, דרכו יוכלו להחליף את מי המקווה לעת שיידרש הדבר. מאגר המים התמלא, הודות לגשמי הברכה שהתברכה בו ארץ הקודש בשנה זו. יצויין כי המקווה ממוקם בדרום הארץ, כך שלעיתים קיים קושי במילוי מאגרי המים.

לאחר שהסתיימו עבודות הבניה והשיפוץ, בימים אלו משלימים את המלאכה במילוי המקוואות, והמקווה ייכנס לפעילות בקרוב.

כחלק ממעקב 'מרכז מקוואות חב"ד' אחר התקדמות הפרויקט הגיעו לאחרונה רבני ה'מרכז' למקום. בסיור שנערך בהדרכת השליח הרב עבאדה בחנו הרבנים את כשרות המקוה והידוריו, ומצאוהו מדוקדק על פי הוראות רבותינו נשיאנו.

בשולי הסיור מסר הרב גלוכובסקי שיעור חסידות למתפללים בבית הכנסת במושב.