IMG-20200227-WA0047

לראשונה: מקווה חב"ד מפואר בגני תקווה

בזכות שליח הרבי בגני תקווה נבנתה מחדש אחת מבריכות הטבילה במקווה בשיטת "בור על גבי בור", כתקנת הרבי הרש"ב • "מרכז מקוואות חב"ד" ליווה את הפרוייקט משלב התכנון והיציקה ועד מילוי מי הגשמים בשבוע שעבר  • את המעמד כיבדו בהשתתפותם השרים הרב אריה דרעי והרב יצחק ועקנין
אחרי שנים של ציפייה עולה גני תקווה על מפת הערים והיישובים שבהם קיים מקווה חב"ד. במעמד מרשים נערך טקס חנוכת מקווה טהרה מפואר ומושקע, בשיטת "בור על גבי בור", כתקנת אדמו"ר הרש"ב, בהשתתפות רבנים, שרים, אישים נכבדים אחרים ותושבי המקום.
כבר שנים חולם הרב גרשון שנור, שליח הרבי בגני תקווה, להקים מקווה חב"ד. כשגילה כי מתוכנן שיפוץ באחד המקוואות הישנים שבעיר, נכנס לעניין במלוא מרצו, והצליח לשכנע את הגורמים הרלוונטיים לבנות את אחת מבריכות הטבילה בשיטת "בור על גבי בור".
"מרכז מקוואות חב"ד", שע"י בית דין רבני חב"ד, ליווה את הפרוייקט לכל אורכו, משלב התכניות, היציקות והבנייה, ועד מילוי מי הגשמים.
"היו צריכים למעשה להרוס כמעט את כל המקווה, ולצקת בריכת טבילה חדשה, עם אוצר תחתון", מסביר הרב חיים-אליהו גלוכובסקי, המומחה למקוואות מטעם המרכז. "הרב שנור התמסר לפרוייקט בכל כוחו, ולקח עליו עול כספי משמעותי, בעוד אנחנו עוסקים בפיקוח, בהכוונת האדריכל, המהנדס והקבלן, שהמקווה ייבנה עם כל ההידורים".
בגל הגשמים של השבוע שעבר התמלא האוצר של מי הגשמים, והמקווה נעשה מוכן לשימוש.
חנוכת המקווה היתה בהשתתפות רבה של גני תקווה, הרב יחיאל ברזילי; סגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד, הרב מנחם מענדל גלוכובסקי;  שר הפנים ושר הפריפריה והגליל, הרב אריה דרעי, יו"ר ש"ס; השר לשירותי דת, הרב יצחק ועקנין; ראשת המועצה הגב' ליזי דלריצ'ה; שליח חב"ד בגני תקווה הרב גרשון שנור, ועוד אישים מכובדים.
בניית המקווה נעשתה בשיתוף פעולה של עמותת אורה ועמותת מרכז הטהרה, בשילוב כוחות עם הרב שנור.