9

מושב גבעתי: הוחלפו מי הגשמים במקוה

במסגרת השירותים והפיקוח של 'מרכז מקוואות חב"ד' שע"י בית דין רבני חב"ד הוחלפו מי הגשמים במקוה במושב גבעתי הסמוך לאשדוד.

השליח ורב המושב הרב אברהם חיים שיחי' מזרחי עמד בקשר עם 'מרכז מקוואות חב"ד' בקשר להחלפת מי גשמים הנצרכת במקוה. יצויין שבור הטבילה במקוה בנוי בהידור על פי שלושת השיטות וכמובן עם בור ע"ג בור ומשמש את כל גווני תושבי המושב ואף מחוץ לו,

המקוה מופעל על ידי הרבנית השליחה המקומית שעושה לילות כימים לתחזק ולפאר את המקוה כדי למשוך כמה שיותר טובלות ולהרבות טהרה בישראל.

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א רב קהילת חב"ד רחובות וחבר בי"ד רבני חב"ד יחד עם בנו מנהל המרכז הרב חיים אליהו שיחי' גלוכובסקי שליט"א רב קהילת חב"ד רמת בית שמש ג' נכחו במקום ופיקחו על החלפת המים.

"כל מקוה בו מתבצע מילוי והחלפת מי גשמים" אומרים הרבנים, "מצריך ברוב הפעמים לפחות שני ביקורים במקום, אחד בריקון המים ולוודא אשר הבור יבש לגמרי, ואחד בעת המילוי עצמו לוודא את הצלחתו והידורו, ואף כאן בעת החלפת המים עמדנו על הידור הדברים עם כל הפרטים".