תמונת אילוסטרציה

מרכז מקוואות חב"ד החל בשיפוץ מקווה חב"ד בתל-מונד

אחרי שנים שבהן מקווה חב"ד בתל-מונד שבשרון התיישן והגיע למצב שבו השימוש בו נפסק – קיבל עליו 'מרכז מקוואות חב"ד' את המשימה לשפץ את המקווה שיפוץ יסודי ולחדש אותו.
כחלק מפעילותו, 'מרכז מקוואות חב"ד' פועל לאיתור מקוואות חב"ד ברחבי הארץ שמצבם קשה והזקוקים לשיפוץ יסודי. כך הגיעו נציגי המרכז למקווה בתל-מונד, שבעבר שירת ציבור גדול, ובמרוצת השנים התיישן ובלה עד הפסקת השימוש בו, בשל העדר אמצעים לתחזק אותו.
נציגי המרכז ביקרו במקווה, עם השליח ביישוב הרב עמרם שעתל, וראו את המצב החמור שמחייב שיפוץ יסודי. הוחלט להרים את הכפפה ובעזרת תורמים מתחיל עכשיו המהלך לשיפוץ המקווה.
אחרי כמה חודשי תכנון, בעזרת אנשי המקצוע המתאימים, יוצא עכשיו לדרך בשעה טובה פרויקט חידוש המקווה. יצוין כי זה מקווה חב"ד היחיד ביישוב, דבר המאלץ את המעוניינים במקווה חב"ד להרחיק לערים אחרות.
הרב חיים אליהו גלוכובסקי, מנהל המרכז, מבקש להדגיש "שהמקווה בתל-מונד, הנכנס כעת לחידוש מהיסוד, יחזור לפעול אך ורק בזכות התורמים הרבים השותפים לפעילותנו. להם מגיע הקרדיט על הפרויקט החשוב הזה, ואי"ה בשנה הקרובה נמשיך לסייע למקוואות חב"ד נוספים".