DSC_2524

משלחת "מרכז מקוואות חב"ד" במקווה בוטיק

נציגי "מרכז מקוואות חב"ד", שעל יד בית דין רבני חב"ד באה"ק, ערכו סיור בשלושה מקוואות בקריות, ובהם מקווה בוטיק מפואר הנבנה בשכונת סביוני ים בקריית ים * עשרות מקוואות חדשים בשיטת "בור על גבי בור" נתונים עכשיו בבנייה ברחבי הארץ * צפו בגלריה
צילומים: דב בער הכטמן
משלחת רבני חב"ד, נציגי "מרכז מקוואות חב"ד", ערכו ביום חמישי סיור בשלושה מקוואות בקריות, ובדקו את הידורי הכשרות שלהם, זאת כחלק מהפעילות השוטפת של המרכז לקידום בנייתם ותפעולם של מקוואות בשיטת "בור על גבי בור" ברחבי הארץ, בתכלית ההידור.

במהלך הסיור ביקרו הרבנים בשני מקוואות פעילים בקריית מוצקין, ובמקווה חדש, העומד לקראת השלמתו בקריית ים. מומחי המרכז פיקחו על העבודות ובדקו שהכול נעשה בשלמות, כדי להבטיח את כשרותו המהודרת של המקווה.
במשלחת נמנו הרב מנחם מענדל גלוכובסקי והרב אברהם מיכאל הלפרין, הממונים מטעם בית דין רבני חב"ד באה"ק על אגף המקוואות, ואליהם נילוו רבני הערים החב"דיים, הרב דוד מאיר דרוקמן, רבה של קריית מוצקין,  והרב חיים שלמה דיסקין, רבה של קריית אתא, לצד השליח הראשי בקריות, הרב משה אוירכמן. את הסיור ניהל הרב חיים אליהו גלוכובסקי, מנהל "מרכז מקוואות חב"ד".
בסיור במקווה החדש בקריית ים קיבל את פני המשלחת האדריכל, מר אופיר זהבי, שהציג את המאמץ שנעשה כדי להבטיח את כשרותו המהודרת של המקווה.
הרב חיים אליהו גלוכובסקי אומר כי המקווה הזה נבנה בשכונת סביוני ים, שהיא שכונה חדשה יחסית, שבה פועל השליח הרב אהרון גופין, ואף הוא נלווה לסיור. "זה המקווה הראשון שנבנה בשכונה והוא יהיה מקווה בוטיק ממש, שנבנה מתוך תשומת לב רבה לכל פרט, כדי שיהיה מקווה מפואר ומזמין", הוא אומר. "פיקחנו עליו במהלך הבנייה, והוא אכן נבנה בכשרות מהודרת, כאשר האדריכל עושה מעל ומעבר כדי שהכול יהיה על הצד הטוב ביותר".
"מרכז מקוואות חב"ד" עוסק בימים אלה בפיקוח על עשרות מקוואות חדשים ברחבי הארץ, הנתונים בהליכי תכנון ובנייה, ועומד לרשות הרבנים, השלוחים, ונציגי הקהילות בכל עניין הקשור לכשרות והידור המקוואות.