5e810da6-c274-4f14-86d7-8c9dc8bb5ea7

משלחת "מרכז מקוואות חב"ד" במקווה בחברון

ציגי "מרכז מקוואות חב"ד", שעל יד בית דין רבני חב"ד באה"ק, ערכו סיור במקווה חב"ד בשכונת אברהם אבינו בחברון, עלו לגג לבדוק את מערכת הולכת מי הגשמים, ובדקו את הידורי הכשרות * צפו בגלריה
משלחת רבני חב"ד, נציגי "מרכז מקוואות חב"ד", ערכו סיור במקווה חב"ד בשכונת אברהם אבינו בחברון, שבנוי בשיטת "בור על-גבי בור", ובדקו את כשרותו ואת מערכת הולכת מי הגשמים מן הגג ועד האוצר.
מטעם בית הדין השתתפו הרב מנחם מענדל גלוכובסקי והרב אברהם מיכאל הלפרין, הממונים מטעם בית דין רבני חב"ד באה"ק על אגף המקוואות, ואת הסיור ניהל הרב חיים אליהו גלוכובסקי, מנהל "מרכז מקוואות חב"ד". את הרבנים ליוו שלוחי הרבי בעיר האבות, הרב דני כהן והרב איציק ניימרק, ולסיור הצטרף גם יו"ר המועצה הדתית של קריית ארבע – חברון, מר יוסף דיין.
מומחי "מרכז מקוואות חב"ד" הביעו את שביעות רצונם מהידורי הכשרות של המקווה, והציעו כמה הצעות לשיפור, שנרשמו על-ידי השלוחים ויתבצעו בזמן הקרוב.
"אנחנו רואים כל הזמן התקדמות בהידורי הכשרות של מקוואות חב"ד ברחבי הארץ", אמר הרב הלפרין בתום הסיור, "וזאת הרבה בזכות הפעילות של 'מרכז המקוואות', שמעמיד לרשות השלוחים וקהילות אנ"ש ידע מקצועי רב וניסיון בבניית מקוואות וטיפול בבעיות שמתעוררות".
"מרכז מקוואות חב"ד" עוסק בימים אלה בפיקוח על עשרות מקוואות חדשים ברחבי הארץ, הנתונים בהליכי תכנון ובנייה.