WhatsApp-Image-2020-12-01-at-1.40.38-PM-1

נחנך מקווה נשים חב״ד במרכז ראשון לציון

בסיור שערכו במקווה הרב דוברסקי ונציגי 'מרכז מקוואות חב"ד' התגלו דברים הדורשים תיקון והועלו הצעות לשיפור ההידורים * המועצה הדתית ניאותה לסייע בביצוע העבודות הדרושות * גשמי הברכה שירדו השבוע מילאו את מאגר מי הגשמים והמקווה נחנך עם 'תעודת פיקוח' של מרכז מקוואות חב"ד

במרכז העיר ראשון לציון נחנך לפני כמה חודשים מקווה הנשים אורפלי החדיש, שנבנה על ידי העירייה, ובו גם מקווה חב"ד, לבקשת קהילת חב"ד בעיר.
לאחר השלמת הבנייה סיירו בו הרב מרדכי צבי דוברבסקי, רבה של קהילת חב״ד בעיר, עם רבני מרכז מקוואות חב״ד, שעל-יד בי״ד רבני חב״ד באה״ק, הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, הרב מיכאל הלפרין, והרב חיים אליהו גלוכובסקי (מנהל מרכז מקוואות חב״ד). בסיור התגלו כמה פרטים הנוגעים להידורים חשובים הדורשים תיקון.
במכתב ששיגר הרב דוברבסקי לחברי קהילת חב"ד הוא מספר כי בסיור שנעשה עם מרכז מקוואות חב"ד "התגלו מספר בעיות טכניות הדורשות תיקון וכן הוספה של כמה הידורים. פניתי בבקשה לידידי ר׳ ישעיהו מלכא, יו"ר המועצה הדתית, והוא הביע את הסכמתו לסייע לתיקון הליקויים, כדי שהמקווה יענה על כל הדרישות וההידורים של מנהג חב"ד, לרווחת הקהילה ותושבי העיר".
מרכז מקוואות חב״ד הביא קבלן שמתמחה בבניית מקוואות ובתיקון ליקויים, והוא ביצע את כל העבודות לשביעות רצון כולם, תוך כדי פיקוח ומעקב של הרב דוברבסקי והרב חיים אליהו גלוכובסקי.
העבודות הושלמו והכול ציפו לגשם שימלא את מאגר מי הגשמים. ואכן, גשמי הברכה שירדו בשבת האחרונה מילאו את המאגר, ומקווה חב"ד החל לפעול בתכלית ההידור.
השבוע נחנך המקווה בטקס רב רושם, בהשתתפות הרב דוברבסקי, רבני מרכז מקוואות חב"ד, יו"ר המועצה הדתית ואישים נוספים, שהיו מעורבים בבניית המקווה ובתיקון הליקויים בו, והוענקה לו תעודת פיקוח המעידה על כשרותו המהודרת לשיטת חב״ד.
בדברים שנשא הרב דוברבסקי הוא הודה בחום ליו״ר המועצה הדתית, ר׳ ישעיהו מלכא, על עזרתו בכל הדרוש להידור המקווה וביחסו החם לקהילת חב״ד, וכן לר׳ שמואל ג'מיל, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק שרותי הדת, על עמידתו לימין חב״ד בכל דבר ועניין, וכן לר׳ רונן זינגר, יועץ ראש העיר, שידיו רב לו ועושה לילות כימים בתפקידו החשוב לרווחת הקהילה והשלוחים.
יצוין כי ראש העיר מר רז קינסטליך הינו ידיד קרוב של הרב דוברבסקי, ודלתו תמיד פתוחה לסייע לכל צורכי קהילת חב״ד והשלוחים בעיר.