לידה אחרי עשר שנות ציפייה
הרב מנחם־מענדל גלוכובסקי, סגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד, מספר: הרבי מדבר על מקוואות כצינור לברכה לדברים
רבים, כמו זרע של קיימא, הצלחה בחינוך הילדים ובריאות. ראיתי כמה וכמה פעמים שאנשים עזרו בנושא מקוואות
וראו ניסים ונפלאות. יש זוג שלא היו להם ילדים במשך יותר מעשר שנים, והם החליטו לתרום לבניית מקווה. ממש
בימים של חנוכת המקווה האישה הרתה!

"חיתנתי ארבעה ילדים בשנה וחצי"
מספר הרב מנחם־מענדל פרידמן, שליח הרבי באור־יהודה: בתקופה שהתחלנו לבנות את המקווה ראיתי במוחש כמה
ברכה זה נותן. אנחנו עצמנו זכינו לחתן שני בנים ושתי בנות בתוך שנה וחצי! היו כמה וכמה סיפורי ניסים ונפלאות.
למשל, אישה שהיו לה כמה בנות וביקשה שבזכות תרומתה תזכה לבן. בקשתה התמלאה בסוף אותה שנה. אנשים
ביקשו ברכות לשידוכים וראו את התשלום של הקב"ה במזומן.

שלושה סיפורים פלאיים
הרב אליהו הלוי סגל, שליח הרבי בשכונת נעורים שבמזרח ראשון לציון, משתף על שלושה סיפורי ניסים שאירעו
לתורמים להקמת מקווה טהרה. המקווה, שבנייתו נמצאת כיום בתהליכי סיום, הוא חלק ממבנה בדוגמת 770 בשכונה.
על בניית המקווה מפקח 'מרכז מקוואות חב"ד' ומוודא את כשרותו והידורו.
סיפור ראשון. בתחילת הדרך עשיתי חשבון כמה יעלה לבנות את היציקה הראשונה של המקווה, והגעתי לסכום של
44,000 ₪. מכיוון שידוע שתרומה למקווה היא סגולה לילדים, פניתי לכמה אנשים שאני יודע כי הם זקוקים לברכה זו,
אבל לא זכיתי להיענות.
יום לפני העבודה על היציקות התקשר אליי אחד מהם, ושאל אם השגתי את הכסף הדרוש. מדובר בבני זוג הנשואים
כמעט חמש שנים, ולמרות שעשו טיפולים אינטנסיביים, טרם נפקדו. עניתי לו שעדיין לא השגנו את הסכום, אך
מתחילים בעבודה מחר בבוקר. הוא הביע נכונות לתרום, ואף ביקש להיות נוכח בזמן יציקת בור המקווה.
למחרת התייצב האיש במקום, ולקח בעצמו חלק במלאכת היציקה, בהתלהבות ובשמחה של מצווה, כשבגדיו
מתלכלכים כהוגן. בסיום העבודה נתן לי שיק מכובד, ואחר־כך התרים גם את משפחתו לבניית המקווה.
כעבור תשעה חודשים התקשר אליי והזמין אותי לברית של בנם הבכור!
סיפור שני. יש זוג שב"ה היו להם ארבעה ילדים, ולא זכו להרחיב עוד את המשפחה. סיפרתי לבעל את סיפור המופת
האמור, והוא ביקש שאעדכן אותו כאשר נגיע ליציקה הפנימית של בור המקווה.
בבוא העת התקשרתי אליו, ואמרתי לו שעלות היציקה היא בערך 34,000 ₪. האיש קיבל עליו לשלם את מלוא הסכום,
ופרס אותו לכמה תשלומים. כעבור תשעה חודשים זכו לחבוק ילד נוסף!
סיפור שלישי. למשפחה בשכונה יש בת שחקנית. בעקבות הצלחתה קבלה מענק ללמוד משחק בהוליווד. שם הכירה
שחקן מפורסם, לא יהודי. היא בישרה להוריה שבכוונתם לעלות לארץ ולהתחתן. ההורים הביעו את התנגדותם, אך
ללא הועיל.
הם באו אליי שבורים. אמרתי להם שיכתבו לרבי. הם הכניסו את המכתב לאגרות קודש, והמכתב שיצא דיבר על
תרומה למקווה. הם שאלו כמה לתרום, והצעתי להם לתרום עלות של מטר במקווה, שזה 7,700 ₪. מייד האמא הלכה
הביתה וחזרה עם שיק בסכום הנקוב. כעבור זמן קצר בישרו לי שב"ה הבת עזבה את אותו שחקן וחזרה לארץ.

חתונות בזכות המקווה
מספר הרב עמי ברעם, שליח הרבי במושב גמזו: במהלך שיפוץ המקווה במושב זכינו לחתן את בתנו, ובמקביל עוד
משפחה שהיתה שותפה בפעילות המקווה חיתנה את הבת שלה. ראינו בכך השגחה פרטית, שבזכות המקווה זכינו
לסייעתא דשמיא. עוד אנשים שעזרו וסייעו לשיפוץ המקווה ראו ניסים ונפלאות בתחומים שונים, וראינו במוחש שכל מי
שנגע במקווה — התברך.