bba056fe-dbe7-46cb-a350-d2551eb24421

סיור במקווה חב"ד חדיש בנוף הגליל

בנוף הגליל נבנה מקווה חב"ד חדיש, בעלות מיליוני ש"ח * נציגי 'מרכז מקוואות חב"ד' סיירו במקווה עם רב העיר, הרב ישעיהו הרצל, ובדקו את הידורי הכשרות שלו * צפו בגלריית תמונות

משלחת רבני 'מרכז מקוואות חב"ד', שעל-יד בית דין רבני חב"ד, ערכה סיור במקוואות חב"ד בנוף הגליל (לשעבר נצרת עילית), עם רב העיר, הרב ישעיהו הרצל, והתרשמה מהידורם. 

המקווה הראשון שבו ביקרו הרבנים הוא מקווה חב"ד חדיש, שנבנה בעיר, בעלות של כמה מיליוני ש"ח. המקווה הזה משרת את תושבי השכונה הגדולה, המאוכלסת ברובה בציבור חרדי, ואת כלל תושבי העיר. 

חברי המשלחת נלוו לרב הרצל בסיורם, והתרשמו מיופיו של המקווה ומהידורי הכשרות שלו. הם גם עלו לגג המקווה ובדקו את מערכת הולכת מי הגשמים לאוצרות. בסיום הסיור הציעו כמה הצעות לשיפור ההידורים, לאור הניסיון שהצטבר במרכז מקוואות חב"ד. 

משם המשיכו הרבנים למקווה חב"ד ותיק הפועל בעיר, וגם שם בדקו את המקווה עצמו ואת מערכת הולכת המים שעל הגג. גם שם העירו כמה הערות לשיפור. 

לאחר מכן הזמין הרב הרצל את חברי המשלחת לביתו לאמירת 'לחיים', והעניק להם את סדרת הספרים שלו 'פרדס ישעיהו'.