PHOTO-2021-04-14-20-14-07.jpg

צפת: סיור פיקוח במקוואות חב"ד בעיר עם הרב ביסטריצקי

הגה"ח הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א, מרא דאתרא דקהילת חב"ד צפת עיה"ק, אירח במקוואות חב"ד בעיר את 'מרכז מקוואות חב"ד' שעל יד בי"ד רבני חב"ד, ובראשם חברי בית הדין: הגה"ח הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א והגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א, ומנהל המרכז הרה"ח הרב חיים אליהו גלוכובסקי שליט"א.

הביקור התחיל במקווה בקריית חב"ד. לרבנים נלווה הרה"ח חיים שיחי' קפלן, מנהל קריית חב"ד צפת. לאחר מכן הרבנים ביקרו במקווה בשכונת כנען, המצוי בהליך נרחב של שיפוצים.

הביקור המשיך בעוד שני מקוואות בעיר, ולסיור הצטרף יו"ר המועצה הדתית, ר' נהוראי לחיאני. 

הרבנים לא חסכו מאמץ והלכו לכל מקוואות חב"ד בעיר, טיפסו על הגגות, בדקו את התעלות והאוצרות, והתרשמו מההקפדה הרבה וכי הכול מתנהל בהקפדה ובתכלית ההידור.

"רואים ב"ה שמקוואות חב"ד בצפת אשר פועלים בצורה רחבה ומשרתים קהל גדול נמצאים במצב מהודר מאוד, מתוחזקים בצורה מעולה ומשמשים מודל לחיקוי למקומות נוספים". אומרים רבני המרכז.