IMG_20190521_130047

ראש פינה: רבני חב"ד סיירו במקווה חב"ד והכינו תוכנית למילויו

במסגרת סיורי הפיקוח ההלכתיים של 'מרכז מקוואות חב"ד' שע"י בית דין רבני חב"ד באה"ק, ביקרו רבני המרכז הגה"ח הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א, חבר בית דין רבני חב"ד ורב שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, והגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א, חבר בית דין רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד ברחובות, יחד עם מנהל המרכז הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג', במקווה חב"ד בראש פינה, שבגליל העליון.  
למקווה הטהרה בראש פינה נוסף בור חב"ד לפני כמה שנים, ולאחרונה נערך בו שיפוץ. רבני 'מרכז מקוואות חב"ד' הגיעו למקום על מנת לסקור את כשרות המקווה והידורו. לסיור התלווה הרב מנחם מענדל שי' מרקוביץ בנו של שליח הרבי לראש פינה, הרב שלמה זלמן שי' מרקוביץ.
בשל חסרון מאגר מי גשמים במתחם המקווה עלו הרבנים לגג המבנה, כדי לבנות תוכנית ליצירת מילוי למי הגשמים של החורף הקרוב. הרבנים התרשמו מההידורים הקיימים במקווה, וממעברי מי הגשמים עד לכיוון הבור, שמשם ייכנסו מי הגשמים למקווה.
מ'מרכז מקוואות חב"ד' נמסר כי ימשיכו לעקוב אחר מימוש התוכנית והחזקת המקווה, לתועלת הציבור הרחב.