קרית טבעון

קרית טבעון

סיוע כספי לשיפוץ מקוה חב"ד ורכישת מערכות חימום המקוה