נוף מועצה איזורית

כרמי קטיף – אמציה

סיוע כספי לבניית מקוה חב"ד

בישוב המיועד למגורשי גוש קטיף