WhatsApp Image 2022-01-11 at 11.12.53

מרכז מקוואות חב"ד החל בבניית מקווה חב"ד ראשון בבית דגן

כחלק מתנופת הבנייה שמרכז מקוואות חב"ד שע"י בי"ד רבני חב"ד מוביל בכל רחבי הארץ של מקוואות חב"ד חדשים, מושם דגש מיוחד על יישובים בהם טרם קיים מקווה חב"ד אחד. כזה היה יישוב בית דגן, המונה למעלה מ‑7,000 תושבים ומחכה כבר שנים ארוכות למקווה חב"ד.

לאחרונה, עם חידוש המקווה הוותיק ביישוב, יזם מרכז מקוואות חב"ד בשיתוף פעולה יחד עם שליח הרבי לבית דגן הרב שמואל שי' גרומך, הרב דוד שי' קורץ מצא"ח ומהמתיישבים החדשים ביישוב, וכן עם המועצה הדתית בראשות ר' עמרם שי' איבגי ומזכירו ר' נתי שי' לוי, ובסיוע ארגון מרכז הטהרה, בניית מקווה חב"ד חדש וראשון בבית דגן.

היציקות למקווה נערכו בשבוע שעבר, ונכחו במקום הגה"ח הרב מאיר אשכנזי שליט"א, רבו של כפר חב"ד הסמוך לבית דגן, מנהל המרכז הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג', השליח הרב גרומך, הרב קורץ מוועד הבניה, מזכיר המועצה הדתית ר' נתי לוי. על פי התכנון בניית המקווה שכבר החלה תימשך מספר חודשים שאחריהם ייחנך אי"ה המקווה ברוב פאר והדר לרווחת התושבים וישמש בשורה לתושבי האיזור כולו.

מרכז מקוואות חב"ד מלווה את פרוייקט בניית המקווה משלב התכנון עד סיום הבנייה וחנוכת המקווה, הן בהיבט הפיקוח ההלכתי והן בתמיכה כספית הגונה.

מנהל המרכז, הרב חיים אליהו גלוכובסקי מוסר: "ברצוני להודות לכל הגורמים המסייעים בדבר, וכן לכל השותפים איתנו לאורך כל הדרך, ובמיוחד בפרוייקט הזה. תודה מיוחדת לקרן מרומים שלקחו חלק בעלויות הכבדות. בזכות כל אלה אנו זוכים להוביל את החלום למציאות של מקווה חב"ד ראשון בבית דגן. אני בטוח שלבשורה זו תהיה פעולה נמשכת בעזרת ה' בבניית מקוואות חב"ד בשאר רחבי הארץ, לנחת רוח הרבי".