תמונה ראשית

עפולה: במעמד רב העיר הוחלפו מי הגשמים במקווה חב"ד

העיר עפולה התברכה בארבעה מקוואות חב"ד * 'מרכז מקוואות חב"ד' שע"י בי"ד רבני חב"ד בשיתוף המועצה הדתית מלווה ומפקח על המקוואות בעיר שנים רבות * בימים האחרונים בוצעו החלפת מי גשמים וסיור הלכתי בכל מקוואות חב"ד בעיר בנוכחות רב העיר הרב שמואל דוד שליט"א * הוארך תוקף "תעודת הפיקוח" מטעם המרכז

העיר עפולה התברכה בארבעה מקוואות לפי שיטת רבותינו נשיאנו – 'בור על גבי בור'. 'מרכז מקוואות חב"ד' שע"י בית דין רבני חב"ד שומר על קשר רציף במשך שנים רבות עם המועצה הדתית בעיר כדי לדאוג לפיקוח על מקוואות חב"ד שבה. הפיקוח והליווי התחיל מזמן הקמת המרכז לפני כעשרים שנה, שעשה פריצת דרך ותודעה על פיקוח הלכתי במקוואות, יחד עם הפעולות שעשה הרב בועז לרנר ע"ה בנושא. כך לאורך השנים נשמר תחזוק שוטף של המקוואות, בשיפוצים השונים ובהחלפות מי הגשמים.  

לאחרונה נערכו ע"י המרכז סיורים הלכתיים במספר מקוואות בעיר. את הסיורים הובילו הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א, רב קהילת חב"ד רחובות וחבר בי"ד רבני חב"ד, ובנו הרב חיים אליהו שי' גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג' ומנהל 'מרכז מקוואות חב"ד'. יצוין כי הרב אברהם מיכאל הלפרין שליט"א, רב שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים וחבר בי"ד רבני חב"ד מלווה את הפיקוח על המקוואות בעפולה, בביקורים קודמים ובהדרכות טלפוניות.

בסיורים כיבדו בנוכחותם רב העיר הרב שמואל דוד שליט"א והממונה החדש של המועצה הדתית ר' אשר שי' מרזר, יחד עם מזכיר המועצה ר' שלום שי' מזרחי. כמו כן במקווה בשכונת 'גבעת המורה' נערך מעמד החלפת מי גשמים. בסיורים נכחו גם הפועלים לאורך כל השנים לביסוס הטהרה כשיטת רבותינו בעפולה שליח הרבי בעיר הרב לוי שי' קרץ ואחיו המשפיע הרב שמואל שי' קרץ.

'מרכז מקוואות חב"ד' ממשיך במעקב אחר כשרות מקוואות חב"ד בעפולה, כמו גם במקוואות חב"ד בכל רחבי הארץ. לשם כך הוא משתמש בקשרי הידידות שיצר במשך השנים עם המועצות הדתיות והגורמים הרלוונטיים, כדי לשפר ולמנף את מקוואות חב"ד בכל מקום ומקום.

הרב ישראל שי' קוט, מפקח המקוואות מטעם המרכז מוסיף: "יש לציין ולהוקיר תודה למועצה הדתית בעפולה, שעומדת לימין מקוואות חב"ד לאורך כל הדרך, ובזכות שיתוף הפעולה הפורה עם אנשיה יש כיום בעיר לא פחות מארבעה מקוואות לנשים ומקווה אחד לגברים בשיטת חב"ד, ועוד היד נטויה בע"ה".

כמו כן, בעקבות סיור הפיקוח והחלפת מי הגשמים הוארך התוקף של "תעודת הפיקוח" על המקווה מטעם המרכז המוודא את הידור המקווה בצורה המקסימלית.

יודגש שכל הפעילות העניפה בבניית מקוואות הטהרה והידורן ברחבי הארץ על ידי המרכז נזקפת לזכות כל השותפים והתומכים המסייעים ביד המרכז להרבות טהרה בישראל.